De branchevereniging voor trainen & opleiden

Update Subsidies Tel mee met Taal 2019

FacebookTwitterLinkedIn


Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar zal een nieuwe ronde starten. Op dit moment wordt er hard aan gewerkt aan deze nieuwe subsidieregeling voor 2019. In deze update laten wij je weten welke informatie al bekend is over de nieuwe regeling.

Voor wie
De doelgroepen die in aanmerking komen om subsidie aan te vragen zijn dezelfde als in 2018: Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Activiteiten
In de vorige subsidierondes kon er al subsidie worden aangevraagd voor het verbeteren van taal- en/of rekenvaardigheden. Deze subsidieronde komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden in aanmerking.

Startdatum
De aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling zal naar verwachting halverwege het 2e kwartaal van 2019 van start gaan.

Bedragen
Het totaal bedrag dat beschikbaar is, is nu nog niet vastgesteld Ook de subsidies in 2019 zullen worden uitgekeerd op een ‘op is op’ basis.

Bronvermelding: Tel mee met Taal.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten