De branchevereniging voor trainen & opleiden

Hoger onderwijs

Een groot aantal NRTO leden is een rechtspersoon voor hoger onderwijs en biedt geaccrediteerde bachelor en masteropleidingen aan, aan jongeren en jong volwassenen maar zeker ook aan werkenden. Zij zijn veel beter dan het regulier onderwijs in staat om flexibele leerwegen aan te bieden. Het jaarlijkse brancheverslag geeft een beeld van de private opleiders in het hoger onderwijs.

Hieronder kunt u de brancheverslagen downloaden die de NRTO de afgelopen jaren gemaakt heeft:

NRTO heeft ook met het ministerie een hoofdlijnenakkoord voor het privaat hoger onderwijs opgesteld.


De WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) is veelomvattend. Speciaal voor haar leden heeft NRTO een checklist opgesteld waarin leden snel kunnen zien welke regelingen uit de WHW voor private opleiders wel en niet gelden. Ook heeft ze een servicedocument beoordelingskader inspectie opgesteld. Door de wet kwaliteit in verscheidenheid zijn er wijzigingen opgetreden. De NRTO heeft dit servicedocument gemaakt om aan leden duidelijk te maken welke veranderingen deze wet voor de niet-bekostigde hoger onderwijsinstellingen met zich meebrengt. Ook is er een servicedocument verslag van werkzaamheden waarin staat waarover private hogescholen wel en niet moeten rapporteren.

Actuele thema’s binnen het hoger onderwijs zijn: Flexibilisering van het deeltijd onderwijs, het accreditatiestelsel, de Associate degree, examencommissies, aansluiting op BRON en het Diplomaregister, internationalisering.De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten