associate degree: tweejarige studie in het hoger onderwijs

De Associate degree (Ad) is een volwaardige tweejarige hbo studie, met een wettelijk erkend diploma. Afgestudeerden mogen ‘Ad’ achter hun naam zetten. Qua niveau zit de Associate degree op niveau 5, tussen mbo-4 (niveau 4) en de hbo-bachelor (niveau 6) in.

De opleiding wordt ook op arbeidsmarktrelevantie getoetst. Vanwege hun contacten met het bedrijfsleven bieden veel private hogescholen de Associate degree aan.

De NRTO heeft leden met een Hoger onderwijs (CROHO) aanbod

Bekijk deze leden