Servicedocumenten Hoger Onderwijs

De NRTO maakt regelmatig servicedocumenten hoger onderwijs over verschillende onderwerpen. Deze documenten zijn bedoeld om leden te ondersteunen in hun werkzaamheden. Voor het Hoger onderwijs gaat het om de volgende servicedocumenten:

 • Coronamaatregelen
 • Wet Studievoorschot
 • Versterking kwaliteitswaarborgen
 • Afstudeerprotocol
 • Lerarenbeurs
 • Checklist WHW
 • Kwaliteit in Verscheidenheid
 • Beoordelingskader Inspectie HO
 • Examencommissies
 • Verslag van werkzaamheden
 • Klachtenprocedure

De NRTO heeft leden met een Hoger onderwijs (CROHO) aanbod

Bekijk deze leden