Servicedocumenten Hoger Onderwijs

De NRTO maakt regelmatig servicedocumenten hoger onderwijs over verschillende onderwerpen. Deze documenten zijn bedoeld om leden te ondersteunen in hun werkzaamheden. U kunt de documenten opvragen via info@nrto.nl. Voor het Hoger onderwijs gaat het om de volgende servicedocumenten:

  • Wet Studievoorschot
  • Afstudeerprotocol
  • Lerarenbeurs
  • Checklist WHW
  • Beoordelingskader Inspectie HO
  • Examencommissies
  • Verslag van werkzaamheden
  • Klachtenprocedure
  • Aanpak coronavirus (versie 25 augustus 2021)

De NRTO heeft leden met een Hoger onderwijs (CROHO) aanbod

Bekijk deze leden