Servicedocumenten Hoger Onderwijs

De NRTO maakt regelmatig servicedocumenten hoger onderwijs over verschillende onderwerpen. Deze documenten zijn bedoeld om leden te ondersteunen in hun werkzaamheden. U kunt de documenten opvragen via info@nrto.nl. Voor het Hoger onderwijs gaat het om de volgende servicedocumenten:

 • Coronamaatregelen
 • Wet Studievoorschot
 • Versterking kwaliteitswaarborgen
 • Afstudeerprotocol
 • Lerarenbeurs
 • Checklist WHW
 • Kwaliteit in Verscheidenheid
 • Beoordelingskader Inspectie HO
 • Examencommissies
 • Verslag van werkzaamheden
 • Klachtenprocedure

De NRTO heeft leden met een Hoger onderwijs (CROHO) aanbod

Bekijk deze leden