Bron-HO

Private hogescholen zijn aangesloten op Bron (het Basisregister onderwijs) en RIO (RIO is het landelijk register waar alle informatie van onderwijsinstellingen is vastgelegd). De behaalde diploma’s van deze studenten worden opgenomen in het Diplomaregister. Dit is belangrijk, want hiermee zijn de behaalde diploma’s op een private hogeschool ook in het diplomaregister terug te vinden.

De NRTO heeft leden met een Hoger onderwijs (CROHO) aanbod

Bekijk deze leden