Gedragscode internationale student in het hoger onderwijs

Nederlandse onderwijsinstellingen voor Hoger Onderwijs die voor studiedoeleinden buitenlandse studenten inschrijven, moeten voldoen aan de vereisten die staan geformuleerd in de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs.

Deze code is het resultaat van intensief overleg tussen de vier onderwijskoepels: de NRTO, Vereniging Hogescholen, VSNU en SAIL en met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Justitie (IND) en Buitenlandse Zaken, de Inspectie van het Onderwijs en het Nuffic.

Instellingen die deze code niet hebben ondertekend respectievelijk niet kunnen ondertekenen worden geconfronteerd met het feit dat hun buitenlandse studenten geen studypermit kunnen krijgen van de Immigratie en Naturalisatiedienst.

De NRTO heeft leden met een Hoger onderwijs (CROHO) aanbod

Bekijk deze leden