ACCREDITATIESTELSEL

NRTO leden die wettelijk erkend hoger onderwijs aanbieden zijn geaccrediteerd door de NVAO. Op alle fronten wordt nagedacht over de toekomst van het accreditatiestelsel. Het advies van de stuurgroep, waar ook de NRTO zitting in heeft, is verwerkt in de Strategische agenda hoger onderwijs 2015-2025 en nieuwe wetgeving is in de maak. In 2021 is de inzet van OCW, de koepelorganisaties en de NRTO gericht op instellingsaccreditatie.

De NRTO heeft leden met een Hoger onderwijs (CROHO) aanbod

Bekijk deze leden