Hoger onderwijs

De NRTO heeft circa 40 leden die wettelijk erkende hbo opleidingen aanbieden. U vindt ze op onze ledenlijst.

Onder hbo-opleidingen vallen Associate degree (Ad), (post) bachelor en masteropleidingen. Alle geaccrediteerde opleidingen zijn door de NVAO beoordeeld en erkend. Deze opleidingen worden aangeboden aan jongeren, jong volwassenen en aan werkenden. Private hogescholen zijn goed in staat om de opleidingen flexibel aan te bieden. Hierdoor zijn meer mensen in staat om (een deel van) een hbo-opleiding te volgen. 


De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (de WHW)

Deze wet is zeer omvangrijk, daarom heeft de NRTO een checklist opgesteld waarin leden snel kunnen zien welke regelingen uit de WHW voor private opleiders wel gelden en welke niet. De NRTO heeft tevens diverse servicedocumenten opgesteld voor de leden.

 

De NRTO heeft leden met een Hoger onderwijs (CROHO) aanbod

Bekijk deze leden