Flexibilisering deeltijd onderwijs

De NRTO vindt dat er maatregelen nodig zijn om een substantieel hogere deelname van volwassenen aan diploma gerichte trajecten in het hoger onderwijs te realiseren. De NRTO is daarbij van mening dat het experiment met vraagfinanciering een goede start is, maar een veel stevigere uitrol van deze vorm van financiering in combinatie met flexibele leerwegen hard nodig is. 

Het is de mening van de NRTO dat financiële en andere drempels voor volwassenen om deel te nemen aan hoger onderwijs moeten worden weggenomen. De wetgeving is nu nog te eenzijdig gericht op jongeren en op financiering van de aanbieder in plaats van de deelnemer. Daarom pleit de NRTO voor door vraag gestuurde financiering in de vorm van leerrechten en vouchers.


Onderwijs aan volwassenen vraagt om flexibiliteit

Flexibele leerwegen zijn noodzakelijk. Veel studenten in het privaat hoger onderwijs volgen modules van hbo-opleidingen. Met stapelen halen ze dan alsnog het diploma. Alleen dan dan zijn volwassenen in staat om een studie te combineren met hun drukke baan en privéleven. De vorm (online, klassikaal, op de werkplek of een combinatie) moet aansluiten op de wens van deelnemer en borgen dat het gewenste eindniveau wordt bereikt. 

De NRTO heeft leden met een Hoger onderwijs (CROHO) aanbod

Bekijk deze leden