Urennormen en studieduur

Private instellingen hebben de mogelijkheid om verkorte mbo-opleidingen aan te bieden, zij kennen geen minimale studieduur. De urennormen voor BOL en BBL gelden wel voor private instellingen, tenzij een student een opleiding in de zogenaamde derde leerweg volgt. 


BOL voor de volledige opleiding:

 

Per 1/8/2014

bot

bpv

n.t.b.

totaal

bol entree

600

 

400

1.000

bol 1 jarig

700

250

50

1.0000

bol 2-jarig

1.250*

450

300

2.0000

bol 3-jarig

1.800*

900

300

3.0000

* 700 uur in eerste jaar

       

BBL per jaar:

 

Per 1/8/2013

bot

bpv

n.t.b.

totaal

Bbl

200

610

40

850

Als opleidingen verkort worden aangeboden geldt de urennorm naar rato. Speciaal voor leden heeft de NRTO een servicedocument gemaakt waarin meer uitgelegd wordt over de nieuwe urennormen.

Verwijzingen naar de drie kennispunten die er zijn voor het hele mbo, publiek en privaat: 

Kennispunt examinering

Kennispunt taal en rekenen

Kennispunt leven lang ontwikkelen

De NRTO heeft leden met MBO (Crebo) aanbod

Bekijk deze leden