Servicedocumenten mbo

De NRTO maakt regelmatig servicedocumenten over verschillende onderwerpen. Deze documenten zijn bedoeld om leden te ondersteunen in hun werkzaamheden. U kunt de documenten opvragen via info@nrto.nl.

Voor het mbo gaat het om de volgende documenten:

  • Model zelfevaluatie + verslag van werkzaamheden
  • Checklist WEB
  • Aanvraagprocedure diploma-erkenning
  • Urennorm
  • Verzuim
  • Aanpak coronavirus (versie 24 september 2021)
  • Ruimte in regels. Een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen
  • Samenwerking voor een flexibel mbo-aanbod voor volwassenen: Krachtenbundeling van publieke en private mbo-instellingen
  • Handreiking derde leerweg
  • Ruimte in regels. Handvatten voor goed en innovatief onderwijs

De NRTO heeft leden met MBO (Crebo) aanbod

Bekijk deze leden