Taal en rekenen

Studenten aan een private mbo-opleiding krijgen te maken met examens taal en rekenen. Voor hen gelden dezelfde regels rond deelname, vrijstellingen et cetera als voor studenten aan een bekostigde opleiding.

Alle mbo-studenten moeten een rekenexamen afleggen om te kunnen slagen. Het resultaat telt echter nog niet mee bij de beslissing of je geslaagd of gezakt bent. Er komen nieuwe regels over rekenen voor het mbo en er wordt nu gewerkt aan een nieuwe rekenaanpak. Het centraal examen rekenen wordt in de toekomst vervangen door een instellingsexamen.Β 

Meer informatie?

Op het Kennispunt voor Taal en Rekenen vindt u meer informatie.

De NRTO heeft leden met MBO (Crebo) aanbod

Bekijk deze leden