diploma-erkenning aanvragen

Om een wettelijk erkende mbo-opleiding te kunnen geven, moeten private instellingen een diploma-erkenning licentie (CREBO) aanvragen. Dit moet per opleiding die men wil geven.

Een diploma-erkenning licentie moet aangevraagd worden bij DUO. Er zijn verschillende procedures voor nieuwe instellingen en bestaande instellingen. Bij het beoordelen van de aanvraag wordt onder andere gekeken naar het kwaliteitszorgsysteem en het opleidingsprogramma.

Er zijn verschillende partijen in de markt die kunnen ondersteunen bij het aanvragen van een diploma-erkenning (CREBO). De NRTO kan u hierbij adviseren.

De NRTO heeft leden met MBO (Crebo) aanbod

Bekijk deze leden