Bron

Private opleiders die wettelijk erkende mbo-opleidingen aanbieden, zijn aangesloten op Bron (het Basisregister onderwijs) en de behaalde diploma’s van deze studenten zijn opgenomen in het Diplomaregister.

Belangrijk, want hiermee wordt transparantie van de private sector mogelijk gemaakt en zijn behaalde diploma’s in het Diplomaregister gemakkelijk terug te vinden. Private instellingen met een erkenning voor mbo-opleidingen dienen gegevens aan te leveren aan BRON, het basisregister onderwijs. Dit is wettelijk verplicht.

DUO biedt de instellingen waar nodig (technische) ondersteuning bij het invoeren van de gegevens. Als alle gegevens goed in BRON staan, levert dit een lastenverlichting op voor de instellingen. Zo hoeven zij dan geen rendementsgegevens meer aan te leveren bij de Inspectie; de Inspectie haalt het direct uit BRON.

De NRTO heeft leden met MBO (Crebo) aanbod

Bekijk deze leden