(NCP) EQAVET

EQAVET staat voor European Quality Assurance in Vocational Education and Training. Het EQAVET-referentiekader omvat een kwaliteitsborgings- en verbeteringscyclus van planning, implementatie, evaluatie en herziening van het kwaliteitsbeleid in het mbo. Het is niet bedoeld als vervanging van het nationale systeem voor kwaliteitsborging, maar dient als inspiratie en stimulans voor alle lidstaten om de huidige kwaliteitszorgpraktijk in het mbo te verbeteren.


NCP EQAVET

Het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET (NCP EQAVET) zet zich in voor kwaliteitsontwikkeling en -borging in het Nederlandse mbo. Het vormt de schakel tussen Europese beleidsontwikkelingen, nationaal beleid en de praktijk van het Nederlandse mbo. Een belangrijke taak is het samenbrengen, informeren en activeren van de verschillende belanghebbenden. De focus ligt op: het versterken van de kwaliteit in docententeams en het bevorderen van een kwaliteitscultuur binnen teams en de mbo-school. Het NCP EQAVET brengt alle initiatieven samen die er zijn rondom kwaliteitsontwikkeling en -borging, zodat deze elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Meer informatie vindt u op:
www.eqavet.nl

De NRTO heeft leden met MBO (Crebo) aanbod

Bekijk deze leden