De branchevereniging voor trainen & opleiden

Subsidieregeling praktijkleren

Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014. De subsidieregeling is 5 november 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron:RVO.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten