De branchevereniging voor trainen & opleiden

MBO

Tientallen leden van de NRTO bieden wettelijk erkende MBO opleidingen aan, aan jongeren en jong volwassenen maar zeker ook aan volwassenen waar ze private opleiders marktleider zijn. Alle wettelijk erkende MBO opleidingen zijn terug te vinden in het creboregister.


Speciaal voor haar leden heeft de NRTO een servicedocument opgesteld waarin helder staat omschreven welke onderdelen uit de WEB van toepassing zijn op private aanbieders. Ook heeft de NRTO een model zelfevaluatie ontwikkeld waaraan leden kunnen toetsen of ze goed voorbereid zijn op het onderzoek van de Inspectie.