De branchevereniging voor trainen & opleiden

Cijfers en trends

Private opleiders leiden bijna 85% van de 1,3 miljoen volwassenen op die jaarlijks een opleiding volgen (CBS, 2018). De gezamenlijke omzet van de branche is € 3,4 miljard (SEO, 2018).

Klik hier voor meer facts & figures.

In Nederland kent de private opleidingensector voor jongeren en jong volwassenen een lange traditie. Deze opleiders werken doelgroep- en sectorgericht en vormen met hun gestructureerde aanpak en hun roots in het bedrijfsleven al decennia lang een welkome aanvulling op het bekostigde initiële onderwijs voor jongeren en jongvolwassenen.

De meest recente marktmonitor SEO is uitgevoerd in 2018.

Download de Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen (2018).
Uitkomsten NIDAP onderzoek 2018: digitale leervormen volop ingezet bij het opleiden van werkenden