De branchevereniging voor trainen & opleiden

32 Ad-aanvragen van leden van de NRTO gehonoreerd

FacebookTwitterLinkedIn
Utrecht | 11 januari 2013

Eind 2012 is het advies van de Commissie Associate degree (Ad) openbaar gemaakt waaruit is gebleken dat maar liefst 32 Ad-aanvragen vanuit leden van de NRTO onderwijssector met een positief NVAO-oordeel zijn gehonoreerd. Het aandeel van de private aanbieders in deze Ad pilotronde is dus zeer groot te noemen. Ria van ’t Klooster (directeur NRTO): ‘Hiermee laten de private aanbieders zien dat zij met de uitrol van de Ad een belangrijke positie willen innemen op de markt van onderwijs aan werkenden.’

In het hoofdlijnenakkoord dat de NRTO gesloten heeft met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de afspraak gemaakt dat de niet-bekostigde onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs in 2020 ten minste 50 Ad-programma’s aanbieden. Het totaal staat nu op 48, waarmee de doelstelling bijna is gehaald. Daarnaast streven de rechtspersonen voor hoger onderwijs ernaar om in 2020 in totaal 8.000 studenten in Ad’s te hebben. Om deze doelstelling te halen is het van belang dat komend jaar gewerkt zal worden aan de naamsbekendheid van de Ad in Nederland.

PROTOTYPE ‘VERKORTE HBO STUDENT’

Het prototype student die kiest voor een verkorte HBO-studie zoals een Associate degree is ouder dan gemiddeld, vrouw en heeft al een MBO-diploma op zak. Dit blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de studenten die aan een Ad-programma begonnen in 2011/2012 heeft 60 procent een afgeronde MBO vooropleiding. Dat is tweemaal zoveel als bij de studenten die starten met een vierjarige bachelor-opleiding. Maar liefst 58% van de Ad-eerstejaars was een vrouw; bij de ‘gewone’ bachelor-opleidingen was dit 52 procent. Bijna de helft van de instromers in een Ad-programma is 30 jaar of ouder, en slechts 5 procent is jonger dan 20 jaar.

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks in deze sector circa 1,3 miljoen mensen, voornamelijk volwassenen, worden opgeleid en dat er € 3,2 miljard (2010) wordt omgezet. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod realiseren op basis van private bekostiging.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten