Laaggeletterdheid en aanleren taalvaardigheid op de werkvloer

De NRTO is lid van de Adviesraad voor Laaggeletterdheid. Deze Adviesraad adviseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over vraagstukken en beleid met betrekking tot  laaggeletterdheid.

Lange tijd was dit onderwerp onderbelicht in de maatschappelijke en politieke discussies, maar recentelijk is de aandacht voor laaggeletterdheid sterk toegenomen. De reden voor deze hernieuwde belangstelling is helaas noodgedwongen: het aantal laaggeletterde Nederlanders neemt in snel tempo toe, zoals te zien is bij de cijfers over laaggeletterdheid. 

NRTO-leden zetten zich al jaren in om dit groeiende maatschappelijke probleem aan te pakken. Zij hebben geïnvesteerd in nieuwe, professionele methodes en docenten omdat laaggeletterdheid in de 21e eeuw ook om een 21e-eeuwse aanpak vraagt.

De NRTO heeft leden met taaltrainingen

Bekijk deze leden