De NRTO pakt laaggeletterdheid op de werkvloer aan

De NRTO ziet voor zichzelf en de private taalinstituten een taak bij de aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer. Private taalinstituten bieden bij taaltrainingen maatwerk en passen de nieuwste technologieën toe. Hiermee leveren ze een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid onder werkenden. Zo zijn veel leden van de NRTO betrokken bij het landelijke subsidieprogramma Tel mee met Taal 2021-2024.

 

Kijk hier voor meer informatie over Tel mee met Taal

 

De NRTO heeft leden met taaltrainingen

Bekijk deze leden