Cijfers over laaggeletterdheid

Volgens cijfers vanΒ de Stichting Lezen en Schrijven telt Nederland 2,5 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn. Ruim de helft van die laaggeletterden (57 procent) heeft een baan.Β Onderzoek van ECBOΒ laat zien dat de grootste groep werkende laag- en beperkt geletterden werkzaam is in acht specifieke sectoren, waaronder de detailhandel en de dienstverlening.

De NRTO heeft leden met taaltrainingen

Bekijk deze leden