Cijfers over laaggeletterdheid

Volgens cijfers van de Stichting Lezen en Schrijven telt Nederland 2,5 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn. Ruim de helft van die laaggeletterden (57%) heeft een baan. Onderzoek van ECBO laat zien dat de grootste groep werkende laag- en beperkt geletterden werkzaam is in 8 specifieke sectoren, waaronder de detailhandel en de dienstverlening.

De NRTO heeft leden met taaltrainingen

Bekijk deze leden