De branchevereniging voor trainen & opleiden

Ongelijk speelveld 6 % BTW papieren lesboeken en digitale leermiddelen 21 % btw

Er is sprake van een ongelijk speelveld tussen papieren lesboeken met 6% BTW en digitale leermiddelen 21 % btw. De tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om een einde te maken aan deze ongelijkheid. Want dit leidt volgens de Kamer tot een `ongelijk speelveld’ in het nadeel van digitale leermiddelen. De hogere btw op digitale leermiddelen staat het gebruik er van op grote schaal in de weg. De NRTO voert lobby voor een andere BTW regeling.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten