De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO-keurmerk en EVC-erkenning


Bent u een erkende EVC-aanbieder, dan kunt u het NRTO-keurmerk behalen via een gecombineerde NRTO/EVC-audit. Welke stappen u daarvoor moet zetten, is afhankelijk van de geldigheid van uw EVC-erkenning. U heeft twee mogelijkheden:

Documenten en gegevens die hieronder worden genoemd, vindt u op de pagina met Downloads voor het NRTO-keurmerk.

Uw EVC-erkenning is geldig tot uiterlijk 31 december 2019

Heeft uw onderneming een EVC-erkenning die geldig is tot uiterlijk 31 december 2019, doorloop dan de volgende stappen om het NRTO-keurmerk te behalen:

 • Neem contact op met Hobéon. Dit is de certificerende instelling waarmee de NRTO een overeenkomst heeft voor een gecombineerde NRTO/EVC-audit. De contactgegevens van Hobéon vindt u bij de Downloads voor het NRTO-keurmerk.

 • Nodig Hobéon uit voor het uitvoeren van de gecombineerde NRTO/EVC-audit. Bij deze audit voert Hobéon de EVC-audit uit met aanvullende vragen voor het NRTO-keurmerk.

 • Neem ter voorbereiding van de audit zelf de aanvullende vragen voor NRTO-leden met een EVC-erkenning door. Beoordeel zelf of u aan de eisen voldoet. Zo bent u goed voorbereid op de audit en voorkomt u meerkosten.

 • Laat de audit uitvoeren in 2019.

 • Als u voldoet aan de kwaliteitseisen, bevestigt de auditor dit.

 • Vul de kwaliteitsverklaring in op basis van de uitkomsten van de gecombineerde NRTO/EVC-audit.

 • Maak een kopie van het bewijs van uw EVC-erkenning.

 • Stuur vóór 31 december 2019 de ingevulde kwaliteitsverklaring en de kopie van het bewijs van uw EVC-erkenning naar keurmerk@nrto.nl.


Let op: U kunt er ook voor kiezen het NRTO-keurmerk te behalen door de volledige NRTO-audit te laten uitvoeren in plaats van de gecombineerde NRTO/EVC-audit.


Het NRTO-keurmerk behalen en behouden

Oordeelt de auditor dat u voldoet aan de eisen, heeft u de kwaliteitsverklaring juist en volledig ingevuld en heeft u deze samen met een kopie van het bewijs van uw EVC-erkenning opgestuurd? Dan behaalt u het NRTO-keurmerk. U ontvangt hiervan een bewijs. Concludeert de auditor dat u niet aan de kwaliteitseisen voldoet, dan heeft u 3 maanden om verbeteringen aan te brengen. Kunt u binnen 3 maanden aantonen dat u voldoet aan de gestelde eisen, dan verwerft u het NRTO-keurmerk.

NRTO-keurmerk is 4 jaar geldig

Het NRTO-keurmerk is 4 jaar geldig. Na 4 jaar laat u opnieuw de gecombineerde NRTO/EVC-audit uitvoeren. Let op: De cyclus van de EVC-erkenning wijkt af van de cyclus voor het NRTO-keurmerk. Een EVC-erkenning is 18 maanden geldig, de gecombineerde NRTO/EVC-audit is één keer in de vier jaar. In de jaren dat u geen gecombineerde audit laat uitvoeren voor het NRTO-keurmerk, voert u de zelfevaluatie uit.

De zelfevaluatie uitvoeren

In de jaren dat u geen gecombineerde NRTO/EVC-audit laat uitvoeren, bewaakt u zelf de kwaliteit van uw dienstverlening. Dit doet u met de zelfevaluatie. Deze zelfevaluatie voert u jaarlijks uit, met uitzondering van het jaar dat u de NRTO/EVC-audit laat uitvoeren. Bij het uitvoeren van de zelfevaluatie gaat u als volgt te werk:

 • Download de ‘Aanvullende vragen voor NRTO-leden met een EVC-erkenning’ bij de Downloads voor het NRTO-keurmerk. De eisen uit de checklist-EVC vallen niet onder de zelfevaluatie. De zelfevaluatie betreft alleen de aanvullende vragen voor NRTO-leden.

 • Beantwoord de vragen en beoordeel of u aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk voldoet.

 • Bespreek de resultaten van de zelfevaluatie met het management.

 • Stel een plan van aanpak op (als er verbeterpunten zijn).

 • Vul de kwaliteitsverklaring in en stuur die samen met een bewijs van uw EVC-erkenning naar keurmerk@nrto.nl voor het eind van het kalenderjaar.

 • Voer het plan van aanpak uit en evalueer het effect van de maatregelen.


Documenten zelfevaluatie bewaren

U hoeft de zelfevaluatie niet op te sturen. Maar bewaar de zelfevaluatie, het plan van aanpak en de evaluaties van de genomen maatregelen goed. De auditor bespreekt deze documenten met u tijdens de volgende NRTO-audit.

Uw EVC-erkenning is geldig ná 31 december 2019

Heeft uw onderneming een EVC-erkenning die geldig is tot ná 31 december 2019? Dan behaalt u het NRTO-keurmerk door in 2018 de zelfevaluatie uit te voeren. Hierbij gaat u als volgt te werk:

 • Download de ‘Aanvullende vragen voor NRTO-leden met een EVC-erkenning’ bij de Downloads voor het NRTO-keurmerk. De eisen uit de checklist-EVC vallen niet onder de zelfevaluatie.

 • Beantwoord de vragen en beoordeel of u aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk voldoet.

 • Bespreek de resultaten van de zelfevaluatie met het management.

 • Stel een plan van aanpak op (als er verbeterpunten zijn).

 • Vul de kwaliteitsverklaring in. Maak een kopie van het bewijs van uw EVC-erkenning.

 • Stuur vóór 31 december 2019 de kwaliteitsverklaring en de kopie van het bewijs van uw EVC-erkenning naar keurmerk@nrto.nl.

 • Voer het plan van aanpak uit en evalueer het effect van de maatregelen.


Het NRTO-keurmerk behalen en behouden

Heeft u de kwaliteitsverklaring juist en volledig ingevuld en heeft u deze samen met een kopie van het bewijs van uw EVC-erkenning opgestuurd, dan behaalt u het NRTO-keurmerk. U ontvangt hiervan een bewijs. Het NRTO-keurmerk is vier jaar geldig. In het jaar dat de geldigheid van het NRTO-keurmerk verloopt, vraag u een gecombineerde NRTO/EVC-audit aan bij Hobéon. In de jaren dat u geen audit laat uitvoeren, bewaakt u zelf de kwaliteit van uw dienstverlening. Dit doet u met de zelfevaluatie. U volgt dan de stappen zoals die hierboven zijn beschreven.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten