De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO-keurmerk en een CREBO-,VO- of CROHO-erkenning


Heeft u minimaal 5 CREBO-, VO- en/of CROHO-erkenningen, dan krijgt u volledige vrijstelling van de audit voor het NRTO-keurmerk. U krijgt deze volledige vrijstelling ook als uw onderwijsaanbod voor minimaal 50% bestaat uit CREBO-, VO- en/of CROHO-erkende opleidingen. Voldoet u niet aan deze eisen voor vrijstelling van de audit, dan laat u de volledige NRTO-audit uitvoeren.

Voldoet u aan de voorwaarden voor volledige vrijstelling, dan vult u de kwaliteitsverklaring in om het NRTO-keurmerk te behalen en te behouden. Deze verklaring vindt u op de pagina met Downloads voor het NRTO-keurmerk.

U verwerft in 2019 het NRTO-keurmerk als volgt:

  • U vult de kwaliteitsverklaring in.

  • Maak een kopie van het besluit van DUO en/of de NVAO over de erkenning(en) van uw opleiding(en).

  • Stuur vóór 31 december 2019 de kwaliteitsverklaring en de kopie van het erkenningsbesluit naar keurmerk@nrto.nl.

  • De NRTO controleert of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden van het NRTO-lidmaatschap.

Voldoet u aan de eisen, heeft u de kwaliteitsverklaring juist en volledig ingevuld en heeft u deze samen met een kopie van het erkenningsbesluit (of besluiten) opgestuurd? Dan behaalt u het NRTO-keurmerk. U ontvangt hiervan een bewijs.

U vult jaarlijks de kwaliteitsverklaring in

Wilt u het NRTO-keurmerk behouden, dan vult u ieder jaar de kwaliteitsverklaring in. De ingevulde kwaliteitsverklaring stuurt u naar keurmerk@nrto.nl. Hierbij voegt u ook een kopie van het besluit van DUO en/of de NVAO over de erkenning(en) van uw opleiding(en).

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten