De branchevereniging voor trainen & opleiden

Anderen over het NRTO-keurmerk


logo nrto-keurmerkU komt het NRTO-keurmerk steeds vaker tegen. Onderstaand geven wij u een indruk van wat anderen over het keurmerk zeggen en waar u het keurmerk al tegen komt.

Tips voor begeleiders van mensen die moeite hebben met B-VCA (SSVV)
Voor begeleiders, bijvoorbeeld vanuit het UWV, de sociale dienst of een welzijnsorganisatie, die mensen ondersteunen om hun B-VCA diploma te behalen, heeft de SSVV een paar handige tips opgesteld. Een van de tips is om te letten of een opleider systematisch werkt aan kwaliteitsverbetering, hierbij wordt de NRTO als voorbeeld genoemd middels het NRTO-keurmerk.

VNO-NCW / MKB-Nederland over het NRTO-keurmerk “Dit vinden wij een goede ontwikkeling. Zo wordt het voor consumenten (inclusief de zakelijke markt) gemakkelijker om een goede keuze te maken uit het aanbod aan particulier onderwijs” (klik hier voor het originele bericht)

DOORZAAM
DOORZAAM is het opleidingsfonds van de flexbranche, oftewel de uitzendbranche. Het ondersteunt flexorganisaties bij het opleiden van uitzendkrachten en vast personeel.
Adriana Stel, directeur DOORZAAM, over het NRTO-keurmerk: “Een leven lang ontwikkelingen is voor iedereen zeker in de uitzendbranche de dagelijkse praktijk. Degenen die vandaag aan het werk zijn, willen ook graag morgen en de dagen daarna aan het werk blijven. Het volgen van trainingen en opleidingen is daarbij van essentieel belang. Ik vind het belangrijk dat er gekozen wordt voor een opleider die staat voor kwaliteit, voor betrouwbaarheid, en professionaliteit. Ik vind het dan ook een goede zaak dat deze opleiders te herkennen zijn aan het NRTO-keurmerk en dat de kwaliteit ook getoetst wordt door een onafhankelijke organisatie”.

In het advies van de commissie vraagfinanciering mbo, doorleren werkt (commissie SAP)
Advies Commissie vraagfinanciering mbo Doorleren Werkt (commissie Sap): Een ruim en kwalitatief aanbod om het scholingsbedrag te besteden opleidingen van aanbieders met een NRTO-keurmerk; die voldoen aan kwaliteitseisen en zijn hierop getoetst door een externe certificerende instelling (p. 30);

In het PE-reglement bestuurders woningcorporaties De door de bestuurder te volgen PE-activiteiten zijn gebaseerd op het opleidingsplan, waarin in ieder geval staat beschreven hoe aandacht wordt gegeven aan de (door)ontwikkeling van competenties van de individuele bestuurder en het bestuur als collectief. Hierbij wordt rekening gehouden met de geschiktheidseisen (welke aan individuele bestuursleden en aan het bestuur als geheel worden gesteld), het profiel en andere aspecten die bijzondere aandacht vragen.
PE-punten worden alleen aan bestuurders toegekend indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden:
a. aan de PE-activiteit zijn PE-punten toegekend;
b. De PE-activiteit is geaccrediteerd door een accreditatieorganisatie zoals: de NRTO

Subsidieregelingen het NRTO-keurmerk
In de subsidieregeling “Tel mee met taal’ is de NRTO opgenomen.

Waar wordt het NRTO-keurmerk gevraagd:
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft de NRTO opgenomen in het accreditatiereglement. (klik hier voor meer informatie)

Op welke vergelijkingssites komt het NRTO-keurmerk terug?
In de database van EDUDEX en op de vergelijkingssite Springest kan NRTO geselecteerd worden. Daarnaast zien wij steeds vaker dat leden van de NRTO het keurmerk vermelden in de beschrijving, zoals bijvoorbeeld op de website van Blik op Werk.

Het NRTO-keurmerk staat voor kwaliteit en professionaliteit in de opleidingsbranche. Het is dan ook geen verrassing dat er veel leden van de NRTO terugkomen in de top van de Keuzegids en uitstekend presenteren in het ‘onderzoek studeren met een handicap’.

Keuzegids HBO Keuzegids Hbo 2018: ‘Briljantjes tussen particuliere hogescholen’ lees verder

Onderzoek studeren met een handicap

Uitkomsten nationale Studenten enquête. Op donderdag 17 mei is de NSE 2017 uitgekomen. In het rapport een mooi citaat over privaat onderwijs. ‘Bekostiging: in 2017 zijn de studenten van particuliere opleidingen (niet-overheidsbekostigd) tevredener (4,04) dan die van overheidsbekostigde opleidingen (3,96). Dit verschil is in alle onderzochte jaren aanwezig.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten