Inburgering & educatie

Inburgering

De NRTO kent ruim 30 leden die inburgeringsonderwijs aanbieden. Kennis van de Nederlandse taal, cultuur en het werkklimaat is noodzakelijk met het oog op een verblijfsvergunning of een paspoort. Al deze elementen worden onderwezen in het kader van inburgering. Onder de NRTO-aanbieders bevinden zich kleine lokale aanbieders, maar ook aanbieders die in meerdere provincies inburgeringsonderwijs aanbieden. Ze leiden op voor het staatsexamen, maar de meesten hebben een breder aanbod van taaltrainingen Nederlands. Een goede beheersing van het Nederlands is immers nodig om te kunnen participeren en aan het werk te komen. Veel van deze aanbieders van inburgeringsonderwijs bieden ook trainingen voor andere talen aan. Een aantal biedt ook volwasseneneducatie aan.

De Eerste Kamer stemde 1 december 2020 unaniem in met de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel. Deze wet gaat op 1 januari 2022 in. Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leren nieuwkomers straks zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze zo snel mogelijk aan het werk.

 

Naar nieuwsbericht Rijksoverheid

 

Inburgeringsonderwijs zal zowel in het oude als het nieuwe stelsel worden uitgevoerd door zowel publieke als private taalaanbieders. De NRTO is de grootste koepelorganisatie voor private taalaanbieders in Nederland. De NRTO is een van de gesprekspartners van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Blik Op Werk.

Klik hier naast voor meer informatie over volwasseneneducatie.

De NRTO heeft leden inburgering aanbod

Bekijk deze leden