Inburgering

De Eerste Kamer stemde 1 december 2020 unaniem in met de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel. Deze wet gaat op 1 januari 2022 in. Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leren nieuwkomers straks zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze zo snel mogelijk aan het werk.

 

Naar nieuwsbericht Rijksoverheid

 

Inburgeringsonderwijs zal zowel in het oude als het nieuwe stelsel worden uitgevoerd door zowel publieke als private taalaanbieders. Een groot deel van de private taalaanbieders is bij de NRTO aangesloten. De NRTO is een van de gesprekspartners van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Blik Op Werk.

De NRTO heeft leden inburgering aanbod

Bekijk deze leden