Volwasseneneducatie

Om mensen te laten participeren in de samenleving is een basiskennis van de Nederlandse taal nodig. Steeds meer gemeentes kiezen in het toewijzen van gelden en inkopen van programma’s voor private opleiders. Private opleiders zijn uitstekend in staat om deze vormen van educatie te verzorgen, met hun maatwerk en aanpak die gericht is op de deelnemer.

Een goede beheersing van het Nederlands op de werkvloer heeft een positief effect op de kwaliteit, productiviteit en inzetbaarheid. Om die redenen investeren veel werkgevers in trajecten Nederlandse taal. Deze programma’s richten zich onder meer op leren communiceren met collega’s, leidinggevenden en klanten, jezelf presenteren en specifieke Nederlandse werknemersvaardigheden, maar ook vaktaal op de werkvloer. Met hun maatwerk aanpak zijn private opleiders goed in staat om deze trajecten vorm te geven.

De NRTO heeft leden inburgering aanbod

Bekijk deze leden