Educatie

Steeds meer gemeentes kiezen in het toewijzen van gelden en inkopen van programma’s voor private opleiders. Private opleiders zijn uitstekend in staat om educatie te verzorgen, met hun maatwerk en aanpak die gericht is op de deelnemer. 

De NRTO heeft leden inburgering aanbod

Bekijk deze leden