Lidmaatschapsaanvraag bij de NRTO

Dank voor uw interesse in de NRTO. U geeft aan dat u lid wilt worden vanwege de STAP-regeling. Om misverstanden en teleurstelling te voorkomen geven wij u deze aanvullende informatie. Voor de tijdvakken van september en november 2023 komen alleen OCW erkende opleidingen in aanmerkingen voor de STAP-regeling. Per 6 juli 2023 biedt het NRTO keurmerk geen toegang meer tot het STAP-scholingsregister. U kunt op basis hiervan besluiten of u uw aanvraag voortzet.

De NRTO en het NRTO-Keurmerk

De NRTO is de brancheorganisatie voor particuliere onderwijsinstellingen, onderwijs- en opleidingsbureaus. Leden bij de NRTO hebben als missie de talenten van mensen te ontwikkelen zodat zij hun ambities kunnen realiseren. Wij behartigen de belangen van opleiders, verenigen ze en stimuleren de kwaliteit van opleiders met een keurmerk. We hanteren toelatingscriteria voor het lidmaatschap. Na toelating krijgen alle leden een jaar de tijd om het NRTO-keurmerk te behalen. Afhankelijk van uw situatie wordt een audit afgenomen. De checklist voor de volledige audit vindt u hier.

Meer informatie

Algemene informatie Rijksoverheid
Specifieke informatie voor opleiders: www.stapvooropleiders.nl