Lidmaatschapsaanvraag bij de NRTO

Dank voor uw interesse in de NRTO. U geeft aan dat u lid wilt worden vanwege de STAP-regeling. Graag delen wij daarom met u meer informatie over de subsidieregeling STAP-budget. De informatie betreft de stappen om te bereiken dat uw opleidingen worden opgenomen in het STAP- opleidingenregister. Ook is het belangrijk dat u zich realiseert dat opleidingen arbeidsmarktgericht moeten zijn en daarvoor heeft de overheid een afwegingskader opgesteld. Dat vindt u ook op hun website. Omdat veel opleiders dit niet weten vindt u ook een link in dit bericht. Om misverstanden en teleurstelling te voorkomen geven wij u deze aanvullende informatie. U kunt op basis hiervan besluiten of u uw aanvraag voortzet.

De NRTO en het NRTO-Keurmerk

De NRTO is de brancheorganisatie voor particuliere onderwijsinstellingen, onderwijs- en opleidingsbureaus. Leden bij de NRTO hebben als missie de talenten van mensen te ontwikkelen zodat zij hun ambities kunnen realiseren. Wij behartigen de belangen van opleiders, verenigen ze en stimuleren de kwaliteit van opleiders met een keurmerk. We hanteren toelatingscriteria voor het lidmaatschap. Na toelating krijgen alle leden een jaar de tijd om het NRTO-keurmerk te behalen. Afhankelijk van uw situatie wordt een audit afgenomen. De checklist voor de volledige audit vindt u hier.

Subsidieregeling STAP-budget

Een scholingsactiviteit kan alleen in het STAP-opleidingsregister worden ingeschreven als de onderwijsaanbieder en de activiteit in het register zijn opgenomen. Hiervoor heeft hij 1 van de 6 erkenningen nodig:

  1. De aanbieder is erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  2. De aanbieder heeft het NRTO-keurmerk.
  3. De aanbieder biedt cursussen aan die leiden tot een door het NCP NLQF geclassificeerde kwalificatie.
  4. De aanbieder is erkend door een branche- en brancheorganisatie
  5. De opleider is erkend door CEDEO (medio mei).
  6. De opleider biedt opleidingen aan met CPION-erkenning (nader te bepalen)

De NRTO is dus een van de erkennende organisatie binnen de Subsidieregeling STAP-budget. De NRTO mag die erkenning afgeven op basis van het NRTO-keurmerk. Kiest u voor de NRTO als erkennende organisatie dan wordt u dus eerst lid van een branchevereniging. Dat is de kerntaak van de NRTO. Omdat NRTO belang hecht aan de kwaliteit van zijn leden moet u het keurmerk behalen. Wilt u dus via NRTO in het STAP-register dan gelden voor u dus drie stappen:

  1. Lid worden van de NRTO;
  2. Keurmerk behalen;
  3. NRTO verzoeken u te registreren in het register.

Voor meer informatie over de andere erkenningen verwijs ik naar de websites van de accrediterende organisaties. Meer informatie over het STAP-budgetsubsidieprogramma voor onderwijsaanbieders is te vinden op www.stapvooropleiders.nl.

Afwegingskader voor scholingsactiviteiten

De NRTO-keurmerkhouders krijgen toegang op opleiders-niveau. Daarmee hebben ze de mogelijkheid om al hun aanbod op te voeren, echter gelden aanvullende voorwaarden voor scholingsactiviteiten. Opleiders zijn zelf verantwoordelijk om te bepalen of hun scholingsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden. Een toetsingskamer zal toezien op correcte toepassing van het geldende afwegingskader.

Om voor registratie in het scholingsregister van STAP in aanmerking te komen moet niet-OCW erkende scholing voldoen aan algemene en specifieke selectiecriteria. Hiervoor is door het onderzoeksbureau ROA, in opdracht van SZW, een Handleiding en een afwegingskader STAP opgesteld. Dat heeft als doel dat alleen opleidingen worden opgenomen die volgens het ministerie arbeidsgericht zijn en voldoen aan de door hen gestelde criteria. Leest u dit afwegingskader goed door. U kunt dan zelf bepalen of uw opleidingen in aanmerking komen voor STAP. Dit voorkomt ook teleurstelling als STAP voor u reden is om lid te worden van NRTO.

Meer informatie

Algemene informatie Rijksoverheid
Specifieke informatie voor opleiders: www.stapvooropleiders.nl