De branchevereniging voor trainen & opleiden

Alles over het coronavirus en trainen en opleiden

Op deze pagina vindt u de infographic over de lockdownmaatregelen van 15 december t/m 19 januari en een overzicht gericht op private opleiders, geclusterd naar onderwerp. Weet dat wij voor u klaar staan en ons uiterste best doen om u te helpen. Juist nu in deze crisistijd.Download infographic_Nederland_in_lockdown_14_december_2020

Tot 19 januari geen fysieke training- en educatieve activiteiten.
Op 14 december 2020 heeft het Kabinet een zo goed als totale Lock-Down aangekondigd die per direct ingaat en zal duren tot tenminste 19 januari aanstaande. Op 12 januari is een nieuwe persconferentie. De nieuwe aangescherpte maatregelen zijn geen goed nieuws voor onze sector. Het verzorgen van live trainingen en educatieve activiteiten is tot het eind van de Lock-Down vrijwel onmogelijk. Alle training- en educatieve activiteiten dienen middels afstandsonderwijs (online) plaats te vinden.

Hoofdzakelijk afstandsonderwijs in PO, VO, MBO, HBO en WO
Het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het MBO, HBO en WO zullen middels afstandsonderwijs plaatsvinden. Deze maatregel geldt ook voor alle overige onderwijs-, training- en educatieve activiteiten, waarvoor geen uitzonderingen gelden.

In het primair onderwijs geldt een uitzondering voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen en voor leerlingen in een kwetsbare positie. In het voortgezet onderwijs geldt een uitzondering voor leerlingen in een examenjaar, voor praktijkgericht onderwijs in het vmbo, voor leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, voor het afnemen van schoolexamens in het voorexamenjaar en voor leerlingen in een kwetsbare positie. In het MBO, HBO, WO geldt een uitzondering voor examens, tentamens, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten (inclusief MBO 1 en 2).

Mondkapjes: Onderwijs-, training-, en educatieve activiteiten
Mondkapjesplicht in onderwijsinstellingen

Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht in het onderwijs. In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. (zie ook: rijksoverheid.nl en Regeling aanvullende mondkapjes verplichtingen covid-19).

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19: Noodverordeningen ingetrokken
Sinds 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet vervangt de noodverordening die iedere voorzitter van een veiligheidsregio vaststelde. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio deze in met een intrekkingsbesluit.

Tot slot
De maatregelen als gevolg van de Coronauitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Veel bedrijven maken zich zorgen. Ook in de private opleidingensector. De gevolgen zijn immers groot. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Verdere informatie
In het onderstaande overzicht verstrekken wij over een aantal onderwerpen meer informatie. Staat wat u zoekt hier niet tussen en/of heeft u vragen? Laat het ons weten. U kunt uw vraag mailen naar corona@nrto.nl.
Informatie over wettelijk erkende opleidingen (VO, MBO en HO)
Het voortgezet /middelbaar onderwijs en het coronavirus
Het middelbaar beroepsonderwijs en het coronavirus
Het hoger onderwijs en het coronavirus

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten