EVC

De NRTO is de belangenbehartiger voor aangesloten EVC-aanbieders. De NRTO bevordert innovaties en kwaliteitsbevordering door het organiseren van ledenbijeenkomsten, het bieden van ledenservice, en het informeren van EVC aanbieders met actuele informatie.

De Erkenning van Verworven Competenties (EVC) maakt zichtbaar wat iemand waard is. Het toont aan wat iemand heeft (bij)geleerd, en waardeert daarbij ook het informele leren op de werkplek. Voor medewerkers, vooral voor diegenen die hebben geleerd door middel van hun werk, is het belangrijk om aan te tonen wat zij allemaal kennen en kunnen. Door middel van een EVC-procedure kan iemand zijn eerder verworven competenties (EVC) officieel laten erkennen en vastleggen in een ervaringscertificaat.

Het overgrote deel van de mensen zal over zijn werkzame leven verschillende beroepen uitoefenen, bij verschillende werkgevers. Mensen die hun kwaliteiten en competenties goed in kaart hebben gebracht kunnen gemakkelijke de volgende stap in hun carrière maken. Op basis van het ervaringscertificaat kunnen ook werkgevers een beter beeld krijgen welke kennis en vaardigheden de (potentiele) werknemer bezit. Ook kan het leiden tot vrijstellingen binnen het onderwijs.

De NRTO heeft leden met EVC aanbod

Bekijk deze leden