De branchevereniging voor trainen & opleiden

Kosten voor het lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap zijn gebaseerd op de omzet (op concernniveau indien van toepassing).
De berekening van de contributie gaat naar rato van de maand van toetreding.
Onderstaande bedragen zijn jaarbedragen (2020).

Daarnaast betalen leden jaarlijks een bijdrage voor het keurmerk.
€ 50,- voor leden die vallen in categorie 1 en € 350 voor categorie 2 en hoger.
Zijn er meerdere labels / bv’s aangesloten bij de NRTO? Dan komt er voor ieder label € 50,- bij.

Meer informatie over het NRTO-keurmerk vindt u hier. indien er een audit wordt afgenomen dan komen er kosten bij voor de audit, deze vindt u hier.


Omzetcategorie Contributie 2020
tot 1.000.000 € 1.500
1.000.001 — 2.000.000 € 2.250
2.000.001— 5.000.000 € 4.000
5.000.001—10.000.000 € 8.000
10.000.001— 20.000.000 € 12.000
20.000.001-50.000.000 € 15.000
50.000.001-100.000.000 € 25.000
vanaf 100.000.001 € 50.000