NRTO-keurmerk en een CREBO-,VO- OF CROHO-erkenning

Heeft u minimaal 5 CREBO-, VO- en/of CROHO-erkenningen, dan krijgt u volledige vrijstelling van de audit voor het NRTO-keurmerk. U krijgt deze volledige vrijstelling ook als uw onderwijsaanbod voor minimaal 50% bestaat uit CREBO-, VO- en/of CROHO-erkende opleidingen. Voldoet u niet aan deze eisen voor vrijstelling van de audit, dan laat u de volledige NRTO-audit uitvoeren.

Voldoet u aan de voorwaarden voor volledige vrijstelling, dan vult u de kwaliteitsverklaring in om het NRTO-keurmerk te behalen en te behouden. Deze verklaring vindt u op de pagina met Downloads voor het NRTO-keurmerk.

U verwerft in 2021 het NRTO-keurmerk als volgt:

U vult jaarlijks de kwaliteitsverklaring in

Wilt u het NRTO-keurmerk behouden, dan vult u ieder jaar de kwaliteitsverklaring in. De ingevulde kwaliteitsverklaring stuurt u naar keurmerk@nrto.nl. Hierbij voegt u ook een kopie van het besluit van DUO en/of de NVAO over de erkenning(en) van uw opleiding(en).