De branchevereniging voor trainen & opleiden

Online leren

Het online leren neemt een steeds belangrijkere positie binnen de wereld van trainen en opleiden in en zal in de toekomst steeds belangrijker worden.

Thema’s hierbij zijn onder andere subsidievoorwaarden, e-learning.nl en BTW op digitale leermiddelen. Ook leden van de NRTO richten zich op online leren. Juist de combinatie tussen klassikaal leren en online leren biedt veel kansen, het zogenaamde blended leren. Maar ook e-classes, online toetsen en e-coaching nemen toe. Online leren is bij uitstek geschikt om de deelnemer de mogelijkheid te bieden om de training of opleiding te volgen wanneer zij dat willen en de wijze waarop zij dat willen. Zeker in combinatie met een drukke baan en een druk privĂ©leven. Haar visie op online leren heeft de NRTO neergelegd in een artikel.

Postinitieel open en online hoger onderwijs: het perspectief van deelnemer, werkgever, opleider en onderwijsprofessional