De branchevereniging voor trainen & opleiden

Ondernemerschap

Wat alle leden van de NRTO bindt is dat het ondernemers zijn in de opleidingenmarkt. Ze ontvangen geen bijdrage van de overheid en daarmee spelen er dus ook verschillende issues die met ondernemerschap te maken hebben. Voorbeelden zijn de aanbestedingen, gelijk speelveld, inbesteden, CRKBO en subsidies en fiscale regelingen en de subsidieregeling praktijkleren.