Lid worden van de NRTO branchevereniging voor Trainen & Opleiden

Lid worden van een branchevereniging betekend dat wij in eerste instantie opkomen voor úw belangen! Wij hebben een groot netwerk bij ministeries, politieke partijen, werkgevers- en werknemersorganisaties en laten uw stem daar horen.

STAP 1

Kijk of u aan de toelatingscriteria voldoet

STAP 2

 Vul het lidmaatschap aanvraagformulier in

STAP 3

Uw aanvraag wordt voorgelegd aan de commissie Kwaliteitshandhaving. Zij brengen advies uit aan het bestuur (doorlooptijd ca 4 weken).

Meer lezen over het NRTO lidmaatschap?

Bekijk alle 6 voordelen

Contributie

De kosten van het lidmaatschap zijn gebaseerd op de omzet die wordt behaald met trainings-, opleidingsactiviteiten, levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling aanbieden, op concernniveau indien van toepassing.
De berekening van de contributie gaat naar rato van de maand van toetreding. Onderstaande bedragen zijn jaarbedragen.

 

Omzetcategorie

Contributie 

vanaf 150.000 tot 1.000.000

€ 1.500

1.000.001 — 2.000.000

€ 2.250

2.000.001— 5.000.000

€ 4.000

5.000.001—10.000.000

€ 8.000

10.000.001— 20.000.000

€ 12.000

20.000.001-50.000.000

€ 15.000

50.000.001-100.000.000

€ 25.000

vanaf 100.000.001

€ 50.000

Heeft u vragen over het lidmaatschap?

Aarzel dan niet om ons te bellen op 030-267 37 78 of te mailen naar: lidmaatschap@nrto.nl