Scholing Kwetsbare Werkenden op de Arbeidsmarkt ICT

De stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT) heeft als opleidingsfonds voor de arbeidsmarkt ICT tot doel instroom, doorstroom en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt ICT te verbeteren.

In dit kader is het CA-ICT voornemens een omvangrijk scholingsproject in Nederland uit te voeren. Ten behoeve van de uitvoering van de opleidingsactiviteiten van dit project is het CA-ICT op zoek naar geschikte opleiders.

Het CA-ICT heeft een uitvraag gepubliceerd op de aanbestedingskalender:

https://aanbestedingskalender.nl/projecten/11897061/publicaties/180685731

https://aanbestedingskalender.nl/projecten/11897061/publicaties/180685721

Het bestek kunt u ook hier inzien.