De branchevereniging voor trainen & opleiden

Reactie NRTO op Leven lang leren brief ministers Bussemaker en Asscher

Reactie NRTO op Leven lang leren brief ministers Bussemaker & Asscher

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) laat in een reactie op de Leven lang leren brief weten de ambities van het kabinet om te komen tot een stevige leercultuur onder de beroepsbevolking te ondersteunen en pleit daarbij voor een voortvarende aanpak.

LEREN LOONT!

Position Paper Leren Loont

Leren loont! de bijdrage van private opleiders aan het verdienvermogen van Nederland. Download hier de position paper (6MB).

Minister Bussemaker op bezoek bij private hogescholen

Bezoek minister Bussemaker aan private onderwijsinstellingen

NRTO ondertekent het Taalakkoord van minister Asscher (ministerie van SZW)

NRTO ondertekent het Taalakkoord van minister Asscher

Interview met voorzitter NRTO Hans Hillen

Interview met voorzitter NRTO Hans Hillen

De Meeste Zegen Komt van Eigen Initiatief

Terugblik uitreiking Mans Lejeune Award 2014

Terugblik uitreiking Mans Lejeune Award 2014

Doel van de Mans Lejeune Award is het bekronen van succesvolle teams van gekozen vrijwilligers en aangestelde professionals binnen ‘De Vereniging’. Wij zijn dan ook trots op deze nominatie en feliciteren thuiswinkel.org van harte met het winnen van de award.

Facts & figures

80 %

van de volwassenen die een opleiding volgt, doet dat bij een private aanbieder

1.300.000

deelnemers volgen een training/ opleiding

300

leden

Onze expertises en thema's

Voordelen voor leden en lid worden

Belangenbehartiging

De NRTO behartigt de belangen van leden bij relevante ministeries, politieke partijen, werkgevers en werknemersorganisaties.

Kwaliteit

Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal. Leden hanteren de Algemene voorwaarden, onderschrijven de gedragscode en zijn aangesloten bij de Geschillencommissie.

Informatie

Leden worden geïnformeerd. Door de nieuwsbrief, tijdens bijeenkomsten, persoonlijk contact en mails bij actuele zaken. Ook kunnen zij vragen stellen.

Netwerk

Door het lidmaatschap krijgt u toegang tot een interessant netwerk. Tevens kunt u vele collega’s ontmoeten.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten