De branchevereniging voor trainen & opleiden

Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen

Ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt Leven Lang Ontwikkelen

Oproep SER om sterke leercultuur te ontwikkelen

NRTO steunt oproep SER om een sterke leercultuur te ontwikkelen

Terugblik op de bijeenkomst over ‘The Use of Big Data’

Terugblik bijeenkomst The use of Big Data 11 mei

Reactie NRTO op advies Commissie Sap vraagfinanciering mbo

Reactie NRTO op advies Commissie Sap vraagfinanciering mbo

Brede maatschappelijke alliantie pleit voor aanpassing inburgeringsbeleid

Brede alliantie pleit voor aanpassing inburgeringsbeleid

NRTO-keurmerk

NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Facts & figures

84 %

van de volwassenen die een opleiding volgt, doet dat bij een private aanbieder

1.300.000

deelnemers volgen een training/ opleiding

300

leden

Onze expertises en thema's

Voordelen voor leden en lid worden

Belangenbehartiging

De NRTO behartigt de belangen van leden bij relevante ministeries, politieke partijen, werkgevers en werknemersorganisaties.

Kwaliteit

Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal, op dit moment wordt het NRTO-keurmerk ingevoerd. Leden hanteren de Algemene voorwaarden, onderschrijven de gedragscode en zijn aangesloten bij de Geschillencommissie.

Informatie

Leden worden geïnformeerd. Door de nieuwsbrief, tijdens bijeenkomsten, persoonlijk contact en mails bij actuele zaken. Ook kunnen zij vragen stellen.

Netwerk

Door het lidmaatschap krijgt u toegang tot een interessant netwerk. Tevens kunt u vele collega’s ontmoeten.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten