De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO ondertekent het Taalakkoord van minister Asscher (ministerie van SZW)

NRTO ondertekent het Taalakkoord van minister Asscher

LEREN LOONT!

Position Paper Leren Loont

Leren loont! De bijdrage van private opleiders aan het verdienvermogen van Nederland. Download hier het position paper (pdf, 3MB).

Groei private opleidersmarkt naar € 3,4 miljard

Groei private opleidersmarkt naar € 3,4 miljard

21-ste eeuwse competenties in de zorg

Bijdrage private opleiders aan ontwikkeling 21 eeuwse competenties

NRTO pleit voor een Nationaal Opleidingsfonds

Manifest Leren Loont

NRTO Film

Hans Hillen (voorzitter) en Ria van ’t Klooster (directeur) aan het woord

Hans Hillen (voorzitter) en Ria van ’t Klooster (directeur) aan het woord

Facts & figures

84 %

van de volwassenen die een opleiding volgt, doet dat bij een private aanbieder

1.300.000

deelnemers volgen een training/ opleiding

300

leden

Onze expertises en thema's

Voordelen voor leden en lid worden

Belangenbehartiging

De NRTO behartigt de belangen van leden bij relevante ministeries, politieke partijen, werkgevers en werknemersorganisaties.

Kwaliteit

Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal. Leden hanteren de Algemene voorwaarden, onderschrijven de gedragscode en zijn aangesloten bij de Geschillencommissie.

Informatie

Leden worden geïnformeerd. Door de nieuwsbrief, tijdens bijeenkomsten, persoonlijk contact en mails bij actuele zaken. Ook kunnen zij vragen stellen.

Netwerk

Door het lidmaatschap krijgt u toegang tot een interessant netwerk. Tevens kunt u vele collega’s ontmoeten.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten