De branchevereniging voor trainen & opleiden

Meld u nu aan de Taaltrainersdag 8 november 2014

Meld u nu aan de Taaltrainersdag 8 november 2014

‘Succesvol leren voor professionals in een periode vol verandering’

Hoe laat je je deelnemers succesvol en met plezier een vreemde taal leren? Hoe pak je dat als trainer aan? Hoe haal de twijfels bij de deelnemers weg zoals: ‘Kan ik het wel? Ben ik wel slim genoeg? Hoe kan je daar als trainer goed mee omgaan? Wil je nieuwe ideeën op doen? Praktische tips krijgen, in gesprek gaan met andere taaltrainers? Vol nieuwe ideeën en inspiratie aan het einde van de dag weer naar huis gaan? Kom dan naar de Taaltrainersdag op zaterdag 8 november 2014!

Interview met voorzitter NRTO Hans Hillen

Interview met voorzitter NRTO Hans Hillen

De Meeste Zegen Komt van Eigen Initiatief

Terugblik werkconferentie ‘Effectief opleiden’ 11 september 2014

Terugblik werkconferentie Effectief opleiden 11/9

Op 11 september organiseerden NRTO en AWVN de werkconferentie ‘Vandaag effectief opleiden voor morgen’. “Werk verandert, de beroepsbevolking verandert en er is een toenemende vraag naar soft skills. Daarmee staat een leven lang leren hoog op de agenda”, aldus directeur arbeidsvoorwaardenbeleid van AWVN Hans van der Steen.

Interview met directeur Siemens Nederland Ab van der Touw

Interview met directeur Siemens Nederland Ab van der Touw

Interview Ria van ’t Klooster met directeur Siemens Nederland Ab van der Touw over de noodzaak van brede basis skills. Adaptief leren en wendbare medewerkers en het in de ban doen van bedrijfsscholen.

Deeltijd onderwijs en de flexibele leerwegen

Deeltijd onderwijs en de flexibele leerwegen (Rapport Rinnooy Kan)

De NRTO vindt dat er maatregelen nodig zijn om een substantieel hogere deelname van volwassenen aan diploma gerichte trajecten in het hoger onderwijs te realiseren. De NRTO is daarbij van mening dat het experiment met vraagfinanciering zoals de commissie Rinnooy Kan voorstelt een goede start is maar een veel stevigere uitrol van deze vorm van financiering in combinatie met flexibele leerwegen hard nodig is.

Laatste Tweet

Volg ons op Twitter

RT @riavantklooster: Veel waardering voor ideeën Anne wil Lucas over mbo bij bedrijfsleven! Snel aan de slag met leerechten!

Facts & figures

80 %

van de volwassenen die een opleiding volgt, doet dat bij een private aanbieder

1.300.000

deelnemers volgen een training/ opleiding

270

leden

Onze expertises en thema's

Voordelen voor leden en lid worden

Belangenbehartiging

De NRTO behartigt de belangen van leden bij relevante ministeries, politieke partijen, werkgevers en werknemersorganisaties.

Kwaliteit

Binnen de NRTO staat kwaliteit centraal. Leden hanteren de Algemene voorwaarden, onderschrijven de gedragscode en zijn aangesloten bij de Geschillencommissie.

Informatie

Leden worden geïnformeerd. Door de nieuwsbrief, tijdens bijeenkomsten, persoonlijk contact en mails bij actuele zaken. Ook kunnen zij vragen stellen.

Netwerk

Door het lidmaatschap krijgt u toegang tot een interessant netwerk. Tevens kunt u vele collega’s ontmoeten.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten