Versterken Inzetbaarheid / mobiliteit

Mensen moeten zich snel en doelgericht kunnen omscholen, bijscholen en daarmee mobieler worden. Mensen die nu niet participeren, moeten geactiveerd worden. Niet door lange opleidingen, maar door korte en gerichte maatwerkopleidingen.

Private opleiders werken vraaggericht met innovatieve leermethodes die aansluiten op de wijze waarop volwassenen willen leren (klassikaal, e-learning, simulaties, mix van methoden) op tijden die zij willen (werkplek, avond, weekend) en gekoppeld aan hun dagelijkse (werk-)praktijk. Opleidingen zijn modulair van opzet en kunnen elke dag starten.

Binnen de NRTO bundelen leden ook onderling hun krachten. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen online leren aanbieders en leden van de NRTO die klassikaal les aanbieden. Dit heeft er voor gezorgd dat traditionele opleiders de technologie van online leren zijn gaan inzetten met als doel nog efficiëntere en effectievere opleidingen. Maatwerk én samenwerking leiden tot innovaties. De NRTO is regelmatig met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in overleg over de rol van opleiden en ontwikkelen als het gaat om (duurzame) inzetbaarheid.

Zie tevens:
www.duurzameinzetbaarheid.nl