Procedure rondom geldigheid audits en meerdere entiteiten

Het is mogelijk verschillende handelsnamen te hanteren voor één en dezelfde juridische entiteit (lees: KvK-inschrijving). Deze kunnen vallen onder het NRTO-lidmaatschap. Van belang is daarbij dat alle handelsnamen bekend zijn bij de NRTO i.v.m. associatie met het NRTO-keurmerk.

Indien procedures, backoffice, communicatie van derden, personeelsbeleid, klachtenprocedure, ICT-procedures, overeenkomsten etc. van de extra handelsnaam/entiteit gelijk zijn aan die van het NRTO-lid zodanig dat aan vereisten keurmerk wordt voldaan dan hoeft er geen extra audit plaats te vinden en kan de extra handelsnaam/entiteit het NRTO-keurmerk behalen op basis van de bewijslast van het NRTO-lid. Bij de her-audit zal de extra handelsnaam/entiteit worden meegenomen. 

Vul onderstaand formulier in, zodat blijkt dat er geen extra audit hoeft plaats te vinden.