De branchevereniging voor trainen & opleiden

Wat doet de NRTO?

De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland.

Hans Hillen (voorzitter van de NRTO) en Ria van ’t Klooster (directeur van de NRTO) vertellen in de film hieronder wat de NRTO doet en waar de NRTO voor staat.
De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. De NRTO wil een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- trainings- EVC en examenaanbod realiseren.

De NRTO is lid van VNO-NCW en MKB-Nederland. Voor de leden van de NRTO betekent dit nog een extra voordeel; zij krijgen door hun lidmaatschap toegang tot de activiteiten en diensten van VNO-NCW/MKB-Nederland. VNO-NCW/MKB-Nederland is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland en maakt zich sterk voor een goed ondernemings- en investeringsklimaat.

NRTO a brief description.