De branchevereniging voor trainen & opleiden

Vertegenwoordiging in commissies, adviesraden en besturen


De NRTO is vertegenwoordigd in commissies, adviesraden en besturen. In het onderstaande overzicht vindt u welke NRTO-leden als ambassadeur van private opleiders actief zijn en in welk bestuursorgaan ze zitting hebben.

Vertegenwoordigers namens de NRTO in SBB

Wat

Wie

Algemeen bestuur

Lid

Paul Akkermans (Nederlandse Academie voor Beeldcreatie)

TAC Kwalificeren en Examineren SBB

Lid

Robert Goedhart  (Technicom)

Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving

Bestuur

George de Jongh (Dirksen)

Sectorkamer zorg, welzijn en sport

Bestuur

Elma Schot (Capabel)

Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid

Lid

Kirsten van den Ancker (NCOI)

Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid

Bestuur

Bob Nijssen (NTI)

Jobke van den Berg (LOI)

Assisterende gezondheidszorg

Lid

Petra van Bussel (NIPA)

Communicatie, Media & Design

Lid

Brendan van Beuken (Nederlandse Academie voor Beeldcreatie)

Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie

Lid

Martijn Caelen (Dirksen)

Paul van der Sneppen (NCOI Techniek & veiligheid)

Financiële Diensten

Lid

Cindy Wikkerman (NCOI)

Gastvrijheid

Lid

Juul Voorhamm- van Wettum  (NCOI)

ICT

Lid

Thijs Groenen (Dirksen)

Infra

Lid

Filicia Lubach-Mulder (NCOI)

Kunsten & Entertainment

Lid

Liesbeth Kieboom (Instituut Thomas)

Metaal & Metalektro

Lid

Marion Bodenstaff- Snel (NCOI)

Mobiliteit

Lid

Frank Kleyberg (IVA Driebergen)

Orde & Veiligheid

Lid

Francois Nicoll (OPB)

Procesindustrie & laboratoria

Lid

Niels Korst (BEPRO)

Sport & Bewegen

Lid

Laura Baars (NCOI)

Technische installaties & systemen

Lid

Lennart Dessens (NCOI)

Transport/Logistiek

Lid

Juul Voorhamm-van Wettum (NCOI)

Uiterlijke verzorging

Lid

Monique Bosch (Gelders Opleidingsinstituut), Floris Kieboom (Opleidingsinstituut Thomas)

Welzijn

Lid

Ronald Verbers (Variva Edu Academy)

Winkelambacht

Lid

Martijn Abers (Nederlandse Kappersakademie)

Zorg

Lid

Thera van Bockel (NCOI)

 

Vertegenwoordigers namens de NRTO in overige commissies en overlegorganen:

Functie

Wie

Stakeholdersoverleg NVAO

Lid

Alain Hofman

(NRTO)

Bestuur CRKBO

Lid

Eric Verduyn

(NCOI)

Raad van Toezicht van Stichting Studiekeuze 123

Lid

Eric Verduyn tevens lid adviesraad nationale StudentenquĂȘte (NSE)

(NCOI)

Werkgroep NSE

Lid

Simone de Graaf

(TIO)

Adviesraad Stichting Validering Examens MBO (VEMBO)

Lid

Bozena van Trigt

(NCOI)

Bestuur Stichting Validering Examens MBO (VEMBO)

Lid

Ria van ’t Klooster (NRTO)

Overlegtafel Examinering MBO

Lid

Robert Goedhart

(Technicom)

Klankbord voor RIO-HO

Leden

Robert Goedhart  
(Technicom)

Henk van Breukelen
(Business School Notenboom)

Justus van Ebbenhorst Tengbergen
(NCOI)

Godert van Buren
(Capabel)

Beoordelingscommissie subsidieregeling flexibel

Beroepsonderwijs derde leerweg

 

Joke Elzenaar

Klankbordgroep Blik op Werk

Lid

Noortje van Overbeek-van Loon

(JAR opleidingen)

Klankbordgroep Blik op Werk

Lid

Barbara van Beek

(Capabel Taal)

Stichting EDU-DEX

Lid

Ria van ‘t Klooster

(NRTO)

College voor Toetsen en Examens

Vaststellingscommissie Nederlands 3F

Lid

Ariët Verstegen

(TIO)

College voor Toetsen en Examens

Vaststellingscommissie Engels B2

Lid

Ton Zweers

(TIO)

Werkgroep Examens Rekenen

Lid

Caroline Calis (Schoevers)

Leerwerkloketten

Ambassadeur

Ria van ’t Klooster (nrto)

 

 

Personen voorgedragen door de NRTO:

Functie

Wie

Landelijke commissie internationale gedragscode

Lid

Karen Penninga

Landelijke commissie van de pilot Gedragscode MBO 4

Lid

Jan van der Heijden

Geschillencommissie

Lid

Freek Duveen

Ton Vis

Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

Lid

Lisa Janssen

 

Commissies Bureaumedewerkers:

Functie

Wie

Commissie Beroepsonderwijs VNO NCW

Lid

Marika Horikx

Klankbordgroep Accreditatiestelsel

Lid

Alain Hofman