De branchevereniging voor trainen & opleiden

Vacatures

Ben je geïnteresseerd in belangenbehartiging en politieke besluitvorming? Heb je interesse in politieke en maatschappelijke kwesties? Geloof je in talentontwikkeling, een leven lang ontwikkelen en de kracht van ondernemerschap?

Vanwege het toenemend aantal activiteiten zijn wij vanaf 1 februari 2020 of zoveel eerder als mogelijk op zoek naar een:

Beleidsmedewerker (32 of 40 uur)


De NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) is de brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsorganisaties in Nederland. De NRTO heeft als missie het beste uit mensen (jong en volwassen) te halen en hun talenten te ontwikkelen. Zijn leden zijn divers, van private hogescholen en mbo-scholen tot trainingsbureaus, inburgeringsopleiders en veiligheidsopleiders. De NRTO behartigt de belangen van zijn leden en is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijskoepels en maatschappelijke organisaties.

De NRTO is een kleine, slagvaardige en actieve organisatie die naast succesvolle belangenbehartiging hoog scoort op service en dienstverlening aan leden. Plezier in ons werk, betrokkenheid bij de thema’s en de ontwikkelingen bij de leden vinden wij belangrijk. De kracht van het bureau berust op de kwaliteit van medewerkers. Zij zijn nieuwsgierig en constant op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vak en de wereld om hen heen.

De werkzaamheden bestaan uit ondersteuning in de belangenbehartiging, monitoring en research op de terreinen (o.a.) inburgering, zorg en techniek en veiligheidsopleidingen.
• Volgen van stakeholders en politieke ontwikkelingen
• Analyseren van parlementaire stukken, media en beleidsstukken
• Het schrijven van adviezen en reacties op deze terreinen
• Het zelfstandig voeren van gesprekken met relevante stakeholders
• Eerste aanspreekpunt voor leden, directeur en externe relaties
• Ondersteunen en adviseren van de directeur en collega-beleidsadviseurs bij de overige belangenbehartiging, bijhouden dossiers en de organisatie van contactmomenten zoals werkbezoeken of bijeenkomsten
• Voorbereiden van en participeren in bestuurlijke overleggen

Concrete invulling van de werkzaamheden is mede afhankelijk van aanbod en (politieke) prioriteiten van dat moment.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een collega met een aantoonbare interesse in maatschappelijke kwesties die zijn mening ook durft te ventileren in bijeenkomsten. Je beschikt zowel mondeling als schriftelijk over uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt een boodschap kernachtig formuleren. Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en kunt strategisch denken. Je bent enthousiast en collegiaal. Je hebt oog voor kwaliteit en bent zeer servicegericht. Je kunt zelfstandig werken maar bent ook niet te beroerd om collega’s te ondersteunen die het even bovenmatig druk hebben. Kortom, een denker én een aanpakker.

Wat hebben wij te bieden?
We vormen een enthousiast en slagvaardig team. Het thema talentontwikkeling, leven lang ontwikkelen staat hoog op de agenda, net zoals inburgering, de aanpak van laaggeletterdheid en de tekorten in de zorg en techniek. Je kunt aan het beleid hiervoor een belangrijke bijdrage leveren. Je bent direct betrokken bij de belangenbehartiging van de NRTO op dit terrein. Het is een leuke en uitdagende functie voor iemand die graag veel wil leren en daarbij niet vies is van hard werken. Mocht je op een terrein specifieke expertise inbrengen zoals hoger onderwijs dan kan er een portefeuillewisseling plaatsvinden.
Uiteraard hoort hierbij een passende beloning en een eigentijds arbeidsreglement.

Interesse?
Wij ontvangen jouw cv met een korte motivatie graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 15 december per e-mail. Je kunt deze mailen naar: riavantklooster@nrto.nl.

Voor meer informatie over bovenstaande functie kun je contact opnemen met:
Yvonne Post (beleidsmedewerker), telefoon 06-57758598 of
Ria van ’t Klooster (directeur), telefoon 06-206 19 018.

De NRTO is in Houten gevestigd, op de Papiermolen 34.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten