De branchevereniging voor trainen & opleiden

Downloads voor het NRTO-keurmerk


logo nrto-keurmerk

Hier vindt u de documenten en gegevens die u nodig heeft om het NRTO-keurmerk te behalen en te behouden. Heeft u een vraag over het gebruik van één van deze documenten, neem dan contact op met de NRTO. Bel: (030) 267 3778 of mail naar keurmerk@nrto.nl.

Algemeen

Audit en zelfevaluatie

Commissie van beroep NRTO-keurmerk

  Aanvragers en keurmerkhouders kunnen bij deze commissie een beroep indienen. Een eventueel beroep moet betrekking hebben op het niet toekennen van het NRTO-keurmerk, het niet verlengen dan wel het (tijdelijk) intrekken van het NRTO-keurmerk.
  Voor meer informatie.

  De commissie bestaat uit:

  • de heer Ton Vis (voorzitter)
  • mevrouw Joke Elzenaar (lid)
  • de heer Ed van den Berg (lid)
  • de heer Jasper Bekhuis (secretaris vanuit bureau NRTO)

  Het reglement is opvraagbaar bij de secretaris van de commissie via jasperbekhuis@nrto.nl

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten