De branchevereniging voor trainen & opleiden

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Consumentenbond en NRTO in het kader van de Co├Ârdinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn op 16 april 2015 in wering getreden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieder en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. De aanbieder kan aanvullende voorwaarden hanteren voor zover deze niet ten nadele van de consument van deze Algemene voorwaarden afwijken.

De Algemene voorwaarden geven de afnemers inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt.

Downloads

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten