De branchevereniging voor trainen & opleiden

Algemene voorwaarden

De NRTO heeft de algemene voorwaarden richting de consumenten, afgestemd met de Consumentenbond. Als een brancheorganisatie én een consumentenorganisatie zich gezamenlijk over algemene voorwaarden buigen, ontstaan evenwichtige voorwaarden, dat is in belang van zowel de ondernemer als de consument. De leden van de NRTO die zaken doen met consumenten zijn verplicht deze algemene voorwaarden te gebruiken maar mogen hier wel ten gunste van de consument van afwijken.

De algemene voorwaarden consumenten zijn 23 november 2018 aangepast en deze nieuwe algemene voorwaarden treden in werking voor overeenkomsten gesloten op of na 1 januari 2019. Een NRTO-lid mag er ook voor kiezen deze algemene voorwaarden van toepassing te verklaren bij de start van het nieuwe studiejaar in 2019.

Downloads algemene voorwaarden consumenten

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten