De branchevereniging voor trainen & opleiden

Directie en bestuur van de NRTO

Het bestuur van de NRTO wordt gevormd door de volgende bestuursleden:

 • De heer drs. J.S.J. (Hans) Hillen  Voorzitter
  Tevens Penningmeester en voorzitter commissie Kwaliteitshandhaving NRTO.
 • de heer M.A. (Marcel) van Bronswijk Msc  President of the Board SNR Schouten Global BV
  Portefeuille: Ondernemerschap
 • De heer mr. P.J.A.M. (Paul) Akkermans  Directeur en voorzitter College van Bestuur Stichting de Nederlandse Fotovakschool
  Portefeuille: MBO en Exameninstituten
 • De heer drs. L.W.M. (Lodewijk) van Ommeren  Algemeen directeur Bureau Zuidema
  Portefeuille: Training & Development
 • Mevrouw drs. E. (Esther) van Berkel  Onderwijsdirecteur (Director of Studies) bij Language Institute Regina Coeli
  Portefeuille: Talen
 • De heer drs. E.S.J. (Eric) Verduyn
  Directeur Onderwijs NCOI Opleidingen
  Portefeuille: HO en leven lang Ontwikkelen
 • De heer M.A.A. (Mark) Visser MSC  Directeur HiHaHo
  Portefeuille: Online Leren

  De NRTO kent een klein en slagvaardig bureau dat onder leiding staat van directeur Ria van ’t Klooster. Zij is sinds 1 januari 2011 directeur van de NRTO. Hiervoor was zij directeur/partner van EMC (leren op de werkplek) en de Schoevers-groep (mbo en hbo opleidingen, bedrijfstrainingen) en als bestuurslid verbonden aan de NRTO met de portefeuille Leven Lang Leren. Momenteel is zij vanuit de NRTO tevens bestuurslid van de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).