De branchevereniging voor trainen & opleiden

NRTO

De NRTO is de brancheorganisatie voor privaat gefinancierde opleiders. Dit betreft aanbieders van (taal-) trainingen, branche- en functiegerichte opleiders, aanbieders van overheidserkende VO, mbo, hbo en Wo opleidingen. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van leerplatforms en (online) materiaal zijn lid van de NRTO.

De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen maatschappelijke organisaties en de media.