Geschillencommissie

De Geschillencommissie is ingesteld om in geval van een geschil tussen een deelnemer (bijvoorbeeld een cursist/student) en aanbieder (een opleider) een uitspraak te doen die bindend is voor beide partijen.

Leden van de NRTO zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. Er kan beroep op de Geschillencommissie gedaan worden als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.

Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie staan de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.

Voor meer informatie over de kosten die zijn verbonden aan het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie is te vinden op de website van de Geschillencommissie.

Beroep doen op de Geschillencommissie?

Neem dan contact op via: 

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
070-3105310