De branchevereniging voor trainen & opleiden

Informatie over het voortgezet /middelbaar onderwijs en het coronavirus

Actuele informatie over het Voortgezet onderwijs

Landelijk moment voor geslaagden op donderdag 4 juni
Op donderdag 4 juni vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. Op welke manier dat kan is afhankelijk van de situatie op die dag.
Lees verder

Meer informatie over de slaag-zak regeling
Meer informatie over examens en de slaag-zak regeling kunt u hier vinden.
De brief naar de Tweede Kamer in zake de slaag-zak regeling kunt u hier vinden. Op die pagina staat tevens het servicedocument (onderaan).

Brief naar de Tweede Kamer inzake voortgang onderwijs op afstand datum 3 april 2020.

Geen centrale examens dit jaar
Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid 24-03-2020

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Klik hier voor het volledige bericht.

De brief naar de Tweede Kamer inzake de centrale examens kunt u hier vinden.

Op 20 maart 2020 heeft minister Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer inzake het funderend onderwijs. Deze treft u onderstaand aan.
Kamerbrief Continuïteit van het funderend onderwijs bij maatregelen tegen het coronavirus.

De rijksoverheid heeft de veel gestelde vragen op een rij gezet.
De vragen over het middelbaar onderwijs kunt u hier vinden.

Handreiking Aanpassing PTA i.v.m. afronding schoolexamen 2020 (bron: VO Raad)

Uitgeverijen stellen digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar
Nog deze week kunnen nagenoeg alle scholieren en studenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gratis gebruik maken van digitaal lesmateriaal. Educatieve uitgeverijen besloten dinsdagavond om licenties – als aanvulling op de gebruikte lesmethode – kosteloos beschikbaar te stellen om zo scholen te ondersteunen bij het geven van les op afstand. Scholieren en studenten die nog uit papieren lesboeken werken, kunnen nu dus makkelijker thuis onderwijs volgen. Meer weten?

1) Handvatten voor schoolbesturen po en vo
2a) Corona onderwijsbulletin 1 (18 maart 2020)
2b) Corona onderwijsbulletin 2 (20 maart 2020)
2c) Corona onderwijsbulletin 3 (24 maart 2020)
2d) Corona-onderwijsbulletin 4 (27 maart 2020)
Bij dit onderwijsbulletin horen twee bijlagen:
1: QA Noodopvang
2: QA Verzuim
2e) Corona-onderwijsbulletin 5 (31 maart 2020)
2f) Corona onderwijsbulletin 6 (6 april 2020)
3) Brief aan Tweede Kamer inzake maatregelen examens voortgezet onderwijs
4) Kamerbrief eindtoets 2020

Onderstaande informatie is op 17 maart 2019 15:40 geplaatst

Bron van onderstaande informatie over de examens en het coronavirus is het Ministerie van OCW

Klik hier voor de veelgestelde vragen inzake de examens.

Maatwerk voor afronden examens
Er komt maatwerk voor school- en praktijkexamens op middelbare scholen zodat deze door kunnen gaan. Minister Slob (onderwijs) heeft met de onderwijssector afgesproken dat examenleerlingen prioriteit hebben. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om leerlingen in hun laatste jaar de examens te laten maken.
Voorkomen verspreiding virus
Scholen moeten zich houden aan een aantal voorschriften waardoor verspreiding van het Coronavirus kan worden voorkomen. Zo moeten alle leraren en leerlingen die aanwezig zijn bij het examen volledig klachtenvrij zijn.

Zieke leerlingen
Door scholen open te stellen voor examenleerlingen kunnen zij deelnemen aan de school- en praktijkexamens. Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen.

Aanpassen aantal toetsen
Daarnaast krijgen scholen de mogelijkheid om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen. Dit is een uiterste maatregel voor een school. De minimale eisen, eindtermen, blijven dan gelden, maar een school kan er bijvoorbeeld voor kiezen om die eisen in minder toetsen te halen dan eerder werd gedacht. De medezeggenschapsraad moet hier mee instemmen en de school moet dit doorgeven aan de Inspectie.

Flexibelere planning voor scholen
Bovendien krijgen scholen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moeten die cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn, nu moet dat in ieder geval voordat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

Centrale examens
De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april besloten. De praktijkexamens en de digitale examens op het vmbo starten vanaf 30 maart. Deze examens hebben een flexibele afnameperiode en scholen kunnen deze vanaf die datum gaan afnemen.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.   Meer informatie?   |   Bericht sluiten