Webinar 4 november 2021: Wat kan NLQF betekenen voor mbo en hbo?

In dit live webinar op donderdag 4 november 2021 van 10.00 tot uiterlijk 12.00 uur wordt ingegaan op het nut en de noodzaak van het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Ze richten zich tijdens dit webinar vooral op de contractpoten van hogescholen en roc’s. Alle reguliere door de overheid erkende kwalificaties zijn al ingeschaald in het NLQF, maar dat geldt niet voor het contractonderwijs. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van dit onderwijs. Zodat zowel werknemers als werkgevers weten waar een diploma of certificaat voor staat.

Flexibeler maatwerk

In de kamerbrief bij de Routekaart Leren en Ontwikkelen wordt onder andere speciale aandacht gevraagd voor flexibel maatwerk voor volwassenen en het modulair inrichten van opleidingen zodat ook delen van kwalificaties gevolgd kunnen worden. “Op dit moment is het publieke scholingsaanbod nog niet voldoende flexibel ingericht en is de deelname van volwassenen aan diplomagericht onderwijs in Nederland relatief laag”, zo wordt gesteld in de kamerbrief. Bij de uitdaging in het werken aan een flexibeler aanbod is het NLQF een nuttig instrument. Het contractonderwijs in het mbo en hbo kan met NLQF zorgen voor duidelijkheid over niveaus. In het webinar vertellen we hoe dat gaat en welke procedures er van toepassing zijn.

Praktijkvoorbeeld Breederode Hogeschool

Om zeker te zijn van het niveau lieten verschillende hogescholen al kwalificaties inschalen in het NLQF. Irma van der Velden van Breederode Hogeschool vertelt tijdens het webinar over de inschaling een aantal kwalificaties in de gezondheids-/huisartsenzorg op NLQF-niveau 5 en 6. Wat kwam daarbij kijken en wat levert het op? Naast de presentaties over het NLQF en het praktijkvoorbeeld van Breederode Hogeschool is er uiteraard ook ruimte voor vragen van deelnemers aan het webinar.

Aanmelden

Aanmelding kan online via het aanmeldformulier

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies